50x50
Chính sách miễn giảm tiền thuê đất
Ngày cập nhật
Nội dung kiến nghị:

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang, Email:buihaiphuong.ts@gmail.com

Tôi muốn hỏi lại câu hỏi tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vì câu trả lời lần trước mà Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gửi Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Cục Thuế trả lời chưa thỏa đáng và đi vào nội dung câu hỏi. Tôi xin phép hỏi lại câu hỏi như sau:

Ngày 13/4/2015 Công ty tôi có quyết định cho thuê đất số...

50x50
Thanh toán tiền thi công cho doanh nghiệp
Ngày cập nhật
Nội dung kiến nghị:

Doanh nghiệp: Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Phương Đông, Email:phuongdong@gmail.com

Công ty xin gửi kiến nghị về việc thanh toán cho doanh nghiệp tiền thi công xây dựng công trình theo hợp đồng số 329/2011/HĐ-XD với Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tuyên Quang.
- Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp gửi lên hệ thống tiếp nhận của Văn phòng Chính phủ sẽ được đồng bộ về hệ thống của tỉnh.
- Doanh nghiệp nên tìm kiếm, đọc kỹ những nội dung phản ánh kiến nghị đã có trước khi gửi kiến nghị.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG